Ordu Güvenç Abdal Derneğinin katkılarıyla çekilen Danişment ve Karadeniz Çepnileri konuları ile İKRAR Belgeseli yayın için hazır.

  1. Bölüm 26 Mayıs 2021 Çarşamba Saat 22:30 TRT Belgesel kanalında bilginiz olsun.
İkrar Belgeselinin bir bölümü, Akçaabat Eskiköy Mahallesi ve Civarı Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Yaşar BAYIR refaketinde Temmuz 2019’da köyümüzde çekilmişti.

Yol kardeşliği, Hızır, Muharrem orucu ve Hıdırellez’den oluşan dört bölüm olarak yayınlanacak.

İkrar Belgeselinin Yönetmeni Gülşan Saru yaptığı açıklamada “Çepni Türkmenlerini çekiyoruz. Geleneksel kültürü anlatan Türkmen kültürü. İç Karadeniz’deki geçmişten günümüze inanç ritüellerini anlatan bir proje, Ordu, Fatsa, Trabzon, Gümüşhane ve Düzce’de çekimler yapıldı.” dedi.

Danişment (1071-1178) Anadolu’da kurulan Türkmen Beyliklerinden birisi olan Danişmendoğulları;Tokat,Amasya,Malatya,Sivas ve havalisinde kurulmuş ve hüküm sürmüştür.Bu beylik,diğerlerinin içinde bölgede en güçlüsüydü ve daha çok söz sahibiydi.

Çepniler, Günümüzde Rumeli ve Anadolu’da yaşayan Oğuz Türkmen boylarından biridir. Karadeniz bölgesindekiler çoğunlukla Sünni olmakla birlikte, Alevi olan gruplara da rastlanır.

dede MUSTAFA ÇOLAK
torun PINAR YANKUNCU
hızır MEHMET ALİ ONGUN
hz zeynep HAZEL SEVİM ÜNSAL
seslendiren ALİ İPİN

yönetmen GÜLŞAN SARU

yapım GÜLŞAN SARU, ALİ ÇİÇEK, MEHMET ALİ ONGUN
görüntü yönetmeni MESUT BÜLENT MORTAŞ
kurgu YALÇIN CANAVAR
kamera SELÇUK KARAÇAM, ERSAN TAŞ DÖĞEN,
ses SERKAN BİLGİLİ
ışık ÖZKAN BOZKURT, KADİR DÖNER
müzik LEVENT GÜNEŞ, MUSTAFA ERKAN
jimmy jib opr.şaryo OSMAN BAŞ, ALİ AKGÜL, KENAN AY
dekoratör DEMET KÖSOY BULDAÇ
dekor uygulama TUNCAY YILDIRIM, GÖKHAN ASLANTÜRK, MUSTAFA EROĞLU
kostüm-aksesuar MURAT AYDIN
danışmanlar ADEM DAĞIDIR, SAKİNE DAĞIDIR, MEHMET ÇOBAN
metin danışmanı Dr. MUTLU ÖZGEN
TRT ANKARA ULAŞIM SERVİSİ – TRT TRABZON ULAŞIM SERVİSİ
ve
GÜVENÇ ABDAL DERNEĞİ

Yol kardeşliği, Müsahiplik Hz. Muhammed ile Hz. Ali arasında başladı, ahiret kardeşliği dediğimiz bu ikrar Hacı Bektaşi Veli’nin yanında yetişen Derviş Güvenç Abdal’la Sarı Saltık arasında da kuruldu.

Müsahiplik Hz. Muhammed ile Hz. Ali arasında başladı. Birbirini seven sayan yar ve yoldaşı olan canlar yol ve ahiret kardeşliği için ikrar verir and içer söz verirler. Alevi Bektaşi inancında bu kardeşliğe musahiplik denir. Bu yol Hak Muhammed Ali yoludur. Ehlibeytin İmam Hüseyin’in yoludur. Bu yol Hünkar Hacı Bektaş-i Veli yoludur.

Müsahiplerin yol kardeşliği ahiret yoldaşlığı taliplerin makama niyazıyla başlar. Gönüller birliği ile niyaz eder erenler birbirlerine, karar veren talipler eşlerin rızasını alır dört can bir olur. Bu Tarık altına girdikten sonra dönemezsin vazgeçemezsin, inkar edemezsin.

Yol ahiret kardeşliği dediğimiz bu ikrar Hacı Bektaşi Veli’nin yanında yetişen derviş Güvenç Abdal’la Sarı Saltık arasında da kurulur. Dervişler musahip olur. Dört can başları bağlı el ele el Hakka inancıyla girerler erenler meydanına dört kapı kırk makama gönül veren erenler şeriatta Adem’iz zürriyetimiz Güruhu Naci, İmam Hüseyin’in Beldesiyiz.

Tarikatta yol evladı yol tariki mustakimdir. Yani Allah’a giden tek yoldur. Marifette Kemal evladı Hakikatta Haydar, toprağın atası turabı incinsende incitme Pirimiz Hünkarın yolu

İkrar 1. Bölüm 26.05.2021 Yol Kardeşliği, Musahip olma

https://player.vimeo.com/video/556758628
Alevilikte Yol Kardeşliği, Musahiplik

Makama girerken kapının eşiğine niyaz ederiz, eşik Hz Fatıma eşiğe basmadan incitmeden geçeriz. Kapının tacı Hz Muhammed Mustafa, sağ eşiği Hz Hasan, sol eşik Hz Hüseyin ilmin kapısı Hz Ali. Ben ilmin şehriyim Ali kapısı der. Hz Muhammed Mustafa, Ali’den geçmeden Hz Muhammed şehrinde ibadet yapılmaz, Ehlibeyte niyazdır duadır imandır bu.

https://player.vimeo.com/video/562224700
Birinci kapı Şeriat imandır
İkinci kapı Tarikat ikrardır
Üçüncü kapı Marifet insani kamildir
Dördüncü kapı Hakikat elel Haktır

Alevi Bektaşi dergahına bağlı ocaklı dedeler her yıl görgüden geçtikten sonra Serçeşmenin başı olan Hacıbektaş Veli Dergahına gelir Postnişinden icazet alır.

Dedemiz derki
Sırrı men-arefden nefsimiz bildik
Mürşid karşısında tövbeye geldik
Gönül aynasını pâk edip sildik
Taşradan görünür içimiz bizim.

Hü Allah Eyvallah
Kabul et bu canı kurban senindir
Dört kitap içinde kuran senindir
Nerde bir Cem olsa irfan senindir
Feyziya kelâmın kaleme gelmez.

Hü Allah Eyvallah
Secde haktır Ademe
Seyrangahı zaleme
El ele el Hakka dedik geldik bu deme.
Hal erenler halidir, yol erenler yoludur.
Gafil olmayın Canlar İnen ustaz elidir.
Hünkar Hacıbektaş Veli eli olsun.
Ya Allah, Ya Muhammed, Ya Ali
Bu makama kim ere
İşbunaktir kim dere
Varlığını Hakka vere
Cümle alem içinde

Postun Hz. Aliden geldiğine inanılır. Nişanedir makamın yeridir. Yolu sürecek olan erenlerin Piri oturabilir. Hacıbektaş veliye hocası lokman perende tarafından Ahmet Yesevi’yi temsilen verilmiştir. Postnişin pir makamı yolun özü inancın kaynağıdır. Hünkarın soyundan gelen Veliyettin Ulusoy pirimizdir. Hünkar Hacıbektaş yolundan ayırmaya, üçlerin beşlerin yedilerin on iki imamların on yedi kemerpestlerin kırkların hüsnü hürmetleri üzerinizde hazır nazır ola, Dil bizden hüsnü himmet Hacıbektaş veliden ola

Kul yaradana dört kapı kırk makamla ulaşır, kendini bilen hakkını bilir. Nefsini öldür tövbe et kendini bil hakkı bil insani kamil yolculuğudur bu, bu dergah teslim olmaktır. Özüne dara çekip çile çekmektir. Yanıp pişmektir. İlim irfan kapısıdır. Turab olup aşık olmaktır nefestir deyiştir ilahidir bu dergah semah olup semah dönendir.

Hacıbektaş-ı veli Serçeşmenin başı pirlerin tacıdır o nece dervişlere erenlere nefes olur yol olur. Anadolu’da Güvenç Abdal, Seyit Cemal Sultan, Resul Baba, Sarı İsmail, Sarı Saltık ile Balkanlara kadar yurt tutar.
Hacıbektaş Veli tarafından Karadeniz’e gönderilen Güvenç Abdal derviş görevini tamamladıktan sonra dergaha döner. Hünkar ile beraber kabirleri bulunan erenler ziyaret eden canlara sevgiyi hoş görüyü gönüller birliğini imanla ilimle irfanla anlatmaya devam eder.

Genç abdalla Hacıbektaş geldiler
Sarı Saltık’ı Rumeli’ne saldılar
Şükrolsun dertlere derman oldular
Tavafın kabuldur Abdal dediler.

Anadolu için Hünkar erenlerin kılavuzudur. Bu gördüğün Dut Ağacı da anlatılan keramete göre Ahmet Yesevi tarafından atılan eysinin düştüğü yer. Dut ağacı da Hünkarımız gibi bu topraklara kök salar can suyu olur dergaha hizmet eder. Her kelam nefsimizi tövbe etmeye özümüzü dara çekmeye ikrar verip iman aşkıyla teslim olmaya çağırır. Hünkarın her kelamı hak yoluna giren insanı kamilin nefesiyle doludur. Nefsine ağır geleni başkasına yapma der. Rüyamızda gül suyu yağdığından bu yana gül kokar kanımız bizim. Yağan da Muhammed’dir kokan da.

Ya Allah ya Muhammed ya Ali

İkrar 2. Bölüm 02.06.2021 Muharrem Orucu, Kurban, Semah

Erenlerin ayakları çıplak gönüller semahı döner iki baba iki bacı, posta sırt dönmeden başlar ağırlama, destur olsun yürüyelim gaziler gönül hak ettiği yeri arzular, Hü

https://player.vimeo.com/video/560885867
Kurban Tekbirleme Duaziman

İkrar 3. Bölüm 09.06.2021

Hızır bolluk ve berekettir.
Erenler oruçlarından sonra evlerine uğrayacaklarını inandıkları Hızır için hizmetlerini tek tek yerine getirir. Un elenir kimsenin girmediği yere bırakılır o gece Hızırın uğrayıp elenen una bir işaret bırakacağına inanılır.
Sonraki gün undan hızır helvası kavrulur.Komşulara dağıtılır. Bizim inancımızda lokma şifadır. Hızırın uğradığı evde bolluk bereket artar. Rızalıktır özümüz bizim gönüller birliğidir. Hızır oruçlarından sonra Güvenç Abdal ocağına bağlı Erenler ortak Hızır kurbanı alır.

Pirin huzurunda babalar ve bacıların rızasıyla kurban duası alınır. Erenler niyaz eder birbirlerine. Kurban kurbancıya teslim edilir. 7 gün tutulan hızır oruçları her akşam hızır cemi ile tamamlanır. Akşam duasıyla cem başlar.

Muhammed Ali gediğinde oturan babalar Fatima ana katerinde duran yol ehli bacılar bu ibadeti yerine getirir.

Yol, sırat-ı müstakimdir, Allaha giden tek yoldur. Hak bizi yolumuzdan ayırmaya imanımız Hz. Hüzeyin ve ehlibeyt şehitleri gibi haktan adaletten yana ola dergahımız mazlum kapısı şifalarımız haktan ola zalime baş kaldıran zulme boyun eğmeyen erenlerden eyleye cemi cümleyi birlik içinde gönüller birliğiyle var ede ikrarımız hak aşığı Hz Hüseyinin yolundan ola

https://player.vimeo.com/video/564163637

İkrar 4. Bölüm 16.06.2021

Geleni gelmeden görendir Aşık
Kelamı taşıyan nefestir Aşık
Evveli ahiri bilendir Aşık
Pervane olana ateştir Aşık

Düzce Cemi Hacıyakup Yunusefendi köyü

Buradan Full izle TRT izle

By Ali BAYIR

ALİ BAYIR

6 thoughts on “TRT İkrar Belgeseli yayında”
        1. TRT İkrar Belgeselinin bütün bölümlerinin birleşik tek parça yayınlandığı videonun linki ikrar belgeseli haberinin sonunda paylaşılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir