Ortaokuldan sonra öğretmen lisesini kazananlar mezun olunca öğretmen oluyordu.

Binanın Tarihçesi
Kemerkaya Rum Koleji Dönemi:
Kanunî Anadolu Lisesi binasında eğitim öğretim faaliyetleri sanıldığının aksine 1900’lü yıllarda değil çok daha önceleri, 17. yüzyılda başladı. Okul ilk olarak 1682 (veya 1630) yılında, Budapeşte’deki Atina Akademisi’nden müdür olarak gelen Kiminiti tarafından kuruldu. Önceleri ruhani liderler yetiştiren okul, ilerleyen yıllarda öğretmenlerin eğitimi üzerine yoğunlaştı ve tüm Balkan bölgesindeki Yunan okullarının öğretmen ihtiyacını karşılamaya başladı; din adamı, tarihçi, bilim adamı, yazar ve tüccarlar
yetiştirdi.

Çeşitli nedenlerden dolayı binada eğitime zaman zaman ara verildi. İlerleyen yıllarda kullanılamaz duruma gelen bina 1898’de yıktırıldı. Birkaç zengin Rum tüccar ve halktan toplanan 15.000 altın lira ile devrin önemli mimarı Mimar Kakudilis tarafından yeniden yapıldı. “Frontistrion” (kolej) adıyla 15 Eylül 1902’de açılışı yapılan bina, Kurtuluş Savaşı yıllarına kadar varlığını Kemerkaya Rum Koleji olarak sürdürdü. Asırlar boyunca Yunan kültürünün yayılma amacına hizmet etmiş olan bu okul, Sümela Manastırı ile eşdeğer kabul edilmiş.

Yunanlıların, işgal ettikleri yerlerdeki Türk okullarını kapatmaları üzerine Samsun ve Trabzon’daki Rum okulları da kapatıldı. Kurtuluş Savaşı yıllarında bina, askerî amaçlı kullanıldı. Cumhuriyetin kurulması ile 1923-1924 öğretim yılında, Zağnos’taki eski Rüştiye binasında öğretimine devam eden “Trabzon Dâr-ul-Muallimîn” (Öğretmen Okulu) burayı sahiplendi ve kısa sürede binaya taşındı. Öğretmen Okulu’nun buraya taşınmasında Trabzon’lu eğitimci Mustafa Reşîd TARAKÇIOĞLU (1892- 1969)’nun büyük gayretleri olmuş ve kendisi Mareşal Fevzi Çakmak tarafından da tebrik edilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir