Alevi Bektaşi Federasyonu (ABF),
Alevi Vakıflar Federasyonu(AVF),
Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı (HBVAKV),
Alevi Kültür Dernekleri (AKD),
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD),
Avrupa Alevi Bektaşi Konfederasyonu (AABK),
Alevi Dernekleri Federasyonu (ADFE)

Pir Hacı Bektaş Veli Felsefesi’nin Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü olan ‘UNESCO’ tarafından tescillenmesi ve 2021 yılının Hacı Bektaş Veli yılı olarak ilan edilmesi hepimizi onurlandırmıştır. Bu vesile ile Alevi kurumları ve bileşenlerinin işbirliği ile birçok etkinlik planlanmıştır. 16-22 Ağustos tarihleri arasında tüm Alevi kurumlarının katılımıyla ve Hacı Bektaş Belediyesi’nin birlikteliği ile Hacı Bektaş Anma Törenleri’ne katılacağız.

Gün bir olma, güçlerimizi birleştirme günüdür vurgusu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Alevi kurumları olarak inançları ve öğretileri gereği demokrasi, barış ve kardeşlikten yana olacaklarının belirtildiği açıklamada, “Alevi toplumu adına barış ve uzlaşıyı esas alarak, anma ve diğer etkinlikleri en güçlü bir biçimde organize eden, tüm kurumlarıyla ortak duyarlılığı inşa eden Alevi inanç kurumları ve bileşenleri, gelecek yıllardaki anma etkinliklerinde de Pir Hacı Bektaş Veli’nin dediği gibi “Bir olalım, iri olalım, diri olalım” şiarıyla güçlü bir şekilde bir arada olacaklardır.
Alevi kurumları olarak; 16-22 Ağustos 2021 tarihinde Hacı Bektaş Veli Dergahımızda, 27-28-29 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul Yenikapı’da yapılacak etkinliklerde bir arada olacağız.”

Celal Fırat:
Garip Dede Dergahı’da Yönetim kurulu Başkanı
Alevi Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı’da Başkanı

“Dünya güzelleşene kadar birlikte yürüyeceğiz”
İnsanoğlunun yaşamı anlama ve anlamlandırma çabaları, inanç, din, mitoloji, masal, destan ya da efsaneler doğurmuştur.
Aleviler ise, Anadolu’nun kadim coğrafyasında ve pek çok uygarlığın kalbinde sevgiyi, hoşgörüyü, özgürlüğü ve adaleti yaşamlarının merkezine alarak, inanç unsuru etrafında şekillendirmiş özel ve özgün bir inanç felsefesi oluşturmuşlardır.
Sevgili canlar;
Toplumsal ya da kişisel ahlaki kuralı tanımaksızın, rencide edici, kırıcı, yaralayıcı eylemler insanı yıpratır, etkisizleştirir ve ne yazık ki itibarsızlaştırır. Bugün demokratikleşme ya da özgürlük adına dillerden düşürülmeyen her kelimenin amacı ne yazık ki tartışma konusu yaratmaktır.
Oysa XIII. Yüzyılda Pir Hacı Bektaş Veli “birlikte yaşamanın en önemli gerekçesi adalet ve özgürlüktür” demiştir. Dogmaları, sapmaları ve önyargıları reddederek idealist, hedefleri olan ve özgürlüğe âşık bir toplumu dünyaya kazandırmıştır.
Bugün dünyada gıda, su, enerji güvenliği, sanal para savaşları ve ölümleri artıran salgın hastalıkların hepsi “daha fazla nasıl zenginleşiriz” diyenlerin ve onların zihniyetini halka dayatan iktidarların hırsının sonucudur.
Tüm bunlara rağmen Alevi toplumu haksızlık yapmaktan sakınmış, başkalarına haksızlık yapılmasına engel olmayı inancı gereği görev bilmiştir ve yaşanan haksızlıklar, alenî hak ihlâlleri, güçlülerin zayıfları ezmesi, hukuk maskesi altında sergilenen keyfilikler, her türlü gasp ve yağmaya karşı hak ve adalet demiştir.
Alevilerin bu duruşu, iktidar sahiplerini ve diğer şer odaklarını rahatsız ettiği için toplumu bölme ya da ayrıştırma çabaları hep olmuştur ve olacaktır. Ancak tüm bunlara rağmen
Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü “UNESCO” dahi, Alevi Bektaşi inancının dünya uygarlığına yönelik ünik (benzeri olmayan) bir yaşam felsefesi olduğunu ve onun insanlık adına istisnai bir görev üstlendiğini kabul ederek 2021 yılını Hacı Bektaş Veli Yılı olarak duyurup, bu felsefenin evrensel değerlerini tescil etmiştir.
Bizler geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Pir Hacı Bektaş Veli’nin huzurunda
başta “iyilik kötülük aynı olmaz” diyen ve adaleti bize emanet eden Şah Hüseyin’in,
“bu yol cümleden uludur “diyen inanç önderlerimizin, bu yola baş koyan erenlerimizin ve evliyalarımızın, inançlarından dolayı yakılarak katledilen şairlerimizin, halk ozanlarımızın, aydınlarımızın, “dünya adalet, sanat ve bilimle güzelleşir” diyen ve bu uğurda canını feda eden tüm canlarımızın haykırışlarını dünyaya bir kez daha duyuracağız.
Yani, ikrar verdiğimiz gibi “dünya güzelleşene kadar“ birlikte yürümeye devam edeceğiz.
Bu vesile ile Alevilik inancına hizmet eden tüm kurumlarımızı 16-22 Ağustos haftası ve 09-10-11 Eylül 2021 tarihlerinde Pirimiz Hacı Bektaş Veli’nin nazarında Hacı Bektaş Belediyesi’yle beraber birlik olmaya davet ediyoruz. Ayrıca Kerbela olayının bu aya denk gelmesi münasebetiyle tüm canlarımızı Şah Hüseyin’in “hak, hukuk ve adalet” şiarıyla selamlıyor, sevgilerimizi sunuyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir