SÜTPINARI SAMSUNYEM SÜTPINARI SIĞIR SÜT YEMİ


Bileşen Listesi
Buğday kepeği, ayçiçek tohumu küspesi, mısır kepeği, buğday, mısır, arpa, pancar melası, kalsiyum karbonat, soya fasulyesi, sodyum klorür. Genetik olarak değiştirilmiş mısırve soya fasulyesinden üretilmiştir.


Kullanma Talimatı
Bu yem sağmal sığırların beslenmesinde kullanılan tamamlayıcı bir yemdir. Hayvanın kaba yem ihtiyacı işletmeden tamamlanmalıdır. Verilecek yem miktarı kaba yem kalitesine ve süt verimine bağlı olarak hayvan başı 5-8 kg yem (günlük) hesap edilmelidir. Yeni yem mutlak suretle eski kalan yemle en az üç gün karıştırılarak hayvana verilmelidir. En az 7 günlük alıştırma devresi sonrası ineklere en az üç öğünde verilmesi gerekir. Temiz ve soğuk olmayan su serbest olarak önlerinde her zaman olmalıdır.

Sağım dönemi boyunca süt verimi ve sütün kalitesi artar. Dengelenmiş bir rasyon halinde hazırlanmış olduğundan ilave vitamin ve mineral katmanıza gerek yoktur. Döl veriminin artmasına ve gebelik buzağının sağlıklı bir şekilde gelişmesi içn gereken vitamin ve minerallerin
karşılanmasında yardımcı olur. İneklerin süt verimlerine göre süt yemi ile kaba yemi birlikte veriniz. Kaba yenlerin en az yarısının fiziki olarak 6-7cm’den uzun olmasıgeviş getirme süresinin uzamasını dolayısıyla yemden yararlanmanın artmasını sağlayacaktır.

Rutubetsiz serin ve güneş ışığı almayan ortamlar altında depolayınız.
Orta verimli ineklerde tüm sağım döneminde, yüksek verimli ineklerde ise lokasyonun son döneminde kullanılır.

By admin

ALİ BAYIR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir