24-Aralık-2013 Sarıgazi-Sancaktepe-İstanbul’da çalışmalarını sürdüren”Güvenç Abdal Araştırma Eğitim ve Tanıtma Derneği”Alevi kurum-kuruşların çalışmalarından farklı olarak ,araştırma yönüyle yolumuza hizmet eden dernek- 2013 yılı içinde yeni bir çalışmayı daha yaşama geçirdi. 8 cilten oluşan”Güvenç Abdal Ocakları Cem Erkannamesi”adlı kitapta Karadeniz Alevileri Ocağı olan(Çepni Alevileri)”Güven Abdal Ocakları’nın”tarihi süreç içinde, bu güne dek süre gelen yaşamlarını, inançları yerleri ve Dedeleri,yaşadıkları coğrafyaları,kültürlerini konu alarak,bu yolda var olan büyük bir eksikliği gideren çok önemli ve değerli bir eserdir.

Sosyolog Araştırmacı Yazar Coşkun Kökel’ in yurt içi ve dışında yaptığı araştırma,arşiv tarama,sözlü ve yazılı bir çok kaynağı derleyip kullanarak belge ve resimlerle destekleyerek ortaya çıkardığı bu değerli eserin yaşam bulmasında yine Sosyolog Akademisyen Mustafa Dağıdır’da bu çalışmada yar aldı,hizmet sundu.

Alevilik tarihimizde yazılı kaynakların yok denecek kadar az olmasından dolayı, bu alanda; yolumuza,geçmişimize dair yazılı ürünlerin ortaya çıkması,geleceğe ışık olması, bizler için büyük önem taşıyan bir gerçektir. Geçmişimize dair araştırmanın yapılması,ortaya bu yazılı ürünler çıkarılması, yolumuzu aydınlatan bu esere sahip olmak,evimizde,kurumlarımızda ;arşivlerimiz ve kitaplıklarımızda yer almasını sağlamak bizlerin görevi olduğu da unutmamalı ve gerekeni de yapmayı görev bilmeliyiz.

Guvenc Abdal Ocaklilar-min.jpg
XIII. yüzyılda Hacı Bektaş Veli’nin Anadolu’ya gelişiyle temel etmeye başlayan eren düşüncesi Küçük Asya’da tarihin önemli aydınlanmalarından birini gerçekleştirmiştir. Merkezine insanı alan eren öğretisi Hacı Bektaş Veli önderliğinde ve Horasan Erenleri olarak bilinen tarihi-karizmatik temsilciler aracılığı ile XIII. yüzyılda balkanlara, XV. yüzyılda Kuzey Afrika’ya ulaşmıştır. Alevilik-Bektaşilik düşün-inanç sistemi, tarihsel süreç içerisinde sürdürdüğü misyonu ve geliştirdiği felsefi derinlik ile tarihimizin en önemli birikimleri arasında yer almıştır. Alevilik-Bektaşilik Anadolu başta olmak üzere balkanlar ile Kuzey Afrika’yı da içine alan büyük bir coğrafyanın tarihsel, kültürel ve inançsal gerçeği olmuştur. XXI. yüzyıla gelindiğinde Alevilik-Bektaşilik; Avrupa, Amerika ve Avustralya’ya yerleşen mensuplarıyla bir dünya gerçeğine dönüşmüştür.

Hacı Bektaş Veli ve Tarihi ve Karizmatik kişiliğe sahip dervişler, Alevilik-Bektaşilik sistemlerinin prototipi olmuştur. Hacı Bektaş Veli, Hoca Ahmet Yesevi’nin öğretisine mensup bir eren olarak tasavvufi karakterli bu düşünceyi Anadolu’ya taşımıştır.

XIII. yüzyıl, Anadolu tarih ve kültürü için önemli bir milattır. Hacı Bektaş Veli ve çevresinde örgütlenen derviş kitlesi, dönemin tüm siyasi, askeri, sosyal, ekonomik ve kültürel açmazlarına karşılık Anadolu’da insan merkezli bir söylemi geliştirmiştir. Öğreti, ortaçağın düşünce-inanç geriliğine karşılık insanlığa bunu öteleyen bir model sunabilmiştir. Alevilik-Bektaşilik içsel-dışsal olan ile ilgili çözümlemeleri sembolik bir evrende ifade etmeyi tercih etmiştir. Hacı Bektaş Veli’nin adına hazırlanan velayetnamede bu anlatım araçlarını görmek mümkündür. Metindeki sembolizmin en temel örneklerinin başında Hacı Bektaş Veli ve düşüncesinin, beyaz bir güvercin tasviri ile ifade edilmesi gelmektedir. Güvercin sembolü ile öğretinin tözsel gerçeği amaçladığı karakterize edilmektedir.

Eserleri temin için telefonlar:
İrtibat Tel:0216 621 52 32 – 0530 244 27 30

Kitap Yayın Tarihi: 01.01.2014

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir